Verbindwerk staat voor de intentie om verbinding te maken die ‘werkt’, toepasbaar, toegankelijk en tot de kern.

Methode

De naam Verbindwerk staat voor de intentie om verbinding te maken die ‘werkt’ los van de methode. Verbinding met jouw kern, jouw waarden, jouw behoeften. Verbinding met mensen in jouw directe omgeving, geliefde, kinderen, ouders, collega’s, buren, vrienden.  Verbindwerk versterkt mensen om in een krachtige, gezonde verbinding met zichzelf en hun omgeving te staan op een manier die voor hen klopt. Van daaruit komt de helderheid hoe je een verrijkende levens en organisatiekoers kunt varen.

Bij Verbindwerk workshops en cursussen bestaat er een fijne afwisseling tussen theorie en toepasbare praktijk, denken en ervaren, speelsheid en ernst, naar binnen en naar buiten gericht zijn. Er wordt geput uit een tal van bronnen en wijsheden waarbij verbindend communiceren, systemisch werk en lichaamswerk de boventoon voeren.

Hieronder twee video’s uit de workshop ‘Verbindend Communiceren in Liefdesrelaties’ opgenomen in december 2016 gefilmd door Robert Zwart van Beeldkracht.

Video 1 gaat over de theorie van verbindend communiceren (en EFT van Sue Johnson) ‘Valkuilen in de Liefde’.

Video 2 laat een rollenspel zien op basis van verbindend communiceren. Het is een gesprek tussen een man en een vrouw (gedemonstreerd door een mannelijke deelnemer) waarin zij boos is over zijn computergebruik.